søndag den 15. april 2012

Old News

Denne gamle bygning er en tidligere smedie og huser idag nogle lejligheder, et værksted og en dartklub. Udover at der er fjernet nogle vinduer er bygningen ikke moderniseret meget i udtrykket og den egnede sig derfor godt til projektet "Old News"


Projektet er et studie i vinkler, beskæring og efterbehandling og formålet var at genskabe indtrykket og stemningen af en svunden tid.

Port og læsserampe, der formentlig har fungeret til transit af varer ind og ud.

Skorstenen er formodentlig tilknyttet datidens smedeesse samt opvarmning af bygningen.


vis
Port med læsserampe, der eksempelt
Garage eller magasin tilknyttet grunden.

Se resten af billederne her:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar