mandag den 13. februar 2012

Stille bag det ydre

Ligeså aktivt et lejlighedskompleks kan fremstå udadtil, ligeså tomt og stille kan det være når man dykker ned under overfladen. Ned i kælderen en søndag formiddag. 
På en måde minder denne kontrast om livet. Selv et menneske der fremstår levende og aktivt udadtil, kan, på indersiden, opfatte sig selv som tomt og forladt. Ligesom kælderen på billederne.


Kælderrummet viser kontrasten til det tomme ved at være efterladt af en fraflytter. enkelte møbler står stadig tilbage og kan overtages af den næste lejer, der på den måde vil skrive et nyt kapitel i rummets historie. 
Dette er måske i virkeligheden det mest livsbekræftende ved et lejlighedskompleks? Hver gang en beboer afslutter et kapitel i sit liv og forlader bygningen, står en ny, kommende beboer klar til at skrive videre på bygningens historie.


Det er altid spændende, nogle gange skræmmende og næsten altid en øjenåbner at dykke ned under overfladen. hvad enten der er tale om bygninger eller mennesker. Alting har en historie, men du hører den ikke hvis du ikke lytter. 


Kælderen er den samme som er på billederne i "Tomt Nærvær". 
"Stille bag det ydre" er et studie i brugen af manuel fokus og kameraindstilling. 


 Trods den dystre stemning, ser man alligevel lys for enden af tunnelen.

 De små vinduer i kælderen lukker kun ganske lidt af dagslyset ind. Selvom det er fuldt dagslys udenfor står kælderen alligevel hen i en sparsom, dunkel belysning.

Hvad den tidligere beboer har brugt dette bord til er uklart. Det eneste utvivlsomme er at det har tjent sin anvendelse længe og bærer tydeligt præg deraf. 
Det er længe siden der er flyttet på det. Bemærk vinkelbeslaget i højre hjørne der, udover at fiksere bordet til væggen, vidner om at væggen er blevet malet imens det har stået der.


se resten af billederne her:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar